A
A+
A++
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
client.blog.warrning
Zapobieganie wystąpieniu ptasiej grypy - wytyczne
17.10.2023
Zapobieganie wystąpieniu ptasiej grypy - wytyczne

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach informuje, że w dniu 8.10.2023 r. na podstawie badań wykonanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu nr 61 w 2023 r., podtyp H5N1. Choroba wystąpiła w miejscowości Komorniki, gmina Wolbórz, powiat piotrkowski, woj. łódzkie, w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 16 000 sztuk kur ogólnoużytkowych. Drób w ognisku HPAI został uśmiercony w dn. 08.10.2023 i przekazany do utylizacji. Poprzednie ognisko (nr 60 w 2023 r.) stwierdzono 1 lipca 2023r. w woj. małopolskim, w gospodarstwie przyzagrodowym.

Informacje w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej związanej z grypą ptaków publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii: https:/ / www.wetgiw.gov.pl (nadzor-weterynaryjny /hpai.

Mając powyższe na względzie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach zwraca uwagę, że trwa sezon migracji dzikiego ptactwa co większa ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób, również na terenie powiatu kartuskiego.

Przypomina także, że grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus ten może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Wektorem wirusa grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi i łabędzie.

Grypa ptaków jest chorobą o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Państwo, w którym pojawi się choćby jedno ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków traci możliwość eksportu drobiu i produktów pochodzenia drobiowego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, jak również — w zależności od treści umów bilateralnych — z obszaru całego państwa, co generuje wymierne straty finansowe.

Szczególnie w okresie wzmożonej migracji ptaków należy zwrócić uwagę na zasady bioasekuracji. Przestrzegając zasad można istotnie zmniejszyć ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach. W ten sposób można uniknąć potencjalnych strat ekonomicznych związanych z "stępowaniem tej choroby w wymiarze lokalnym i globalnym.

W ramach zapobiegania wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków wszyscy posiadacze drobiu powinni przestrzegać wymagań bioasekuracyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2022 r. poz. 768).

Podstawowe zasady bioasekuracji, we wszystkich gospodarstwach utrzymujących drób stanowią,że:
Nie należy:

-  poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie;
- wnosić i wwozić na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
 

Należy:

- utrzymywać drób z "łączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków;
- utrzymywać drób w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
- przechowywać paszę i ściółkę dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami;
-  karmić i poić drób i ptaki utrzymywane przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- lokalizować gniazda dla drobiu wewnątrz budynków,
 - zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki;
- powstrzymać osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu;
 - dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację

zawierającą informacje o wystąpieniu objawów klinicznych.

W gospodarstwach utrzymujących drób prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt obowiązują ponadto inne wymogi ujęte w ww. rozporządzeniu.

Należy bezwzględnie natychmiast informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach o przypadkach podejrzenia wystąpienia grypy ptaków.

wyrażam zgodę

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.