A
A+
A++
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kartuskiego

Starostwo Powiatowe w Kartuzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kartuskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Pleszek.
 • E-mail: koordynatordostepnosci@kartuskipowiat.pl
 • Telefon: 586813473

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Kartuski
 • Adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach
  ul. Dworcowa 1
  83-300 Kartuzy
 • E-mail: powiat@kartuskipowiat.pl
 • Telefon: 586810328

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Kartuzach mieści się w 7 lokalizacjach:

 1. 83- 300 Kartuzy ul. Dworcowa 1. W budynku znajduje się Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny, Sekretariat Starosty, Gabinet Starosty oraz Wicestarosty. Wejście do budynku z poziomu gruntu znajduje się z tyłu budynku. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa -  winda). W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. 83-300 Kartuzy ul. 11 Listopada 7. W budynku znajduje się Wydział Budownictwa. Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. 83-300 Kartuzy ul. 11 Listopada 3. W budynku znajduje się Rzecznik Praw Konsumenta. Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. 83-300 Kartuzy ul. Hallera 1. W budynku znajduje się Wydział Geodezji który znajduje się na parterze budynku. Dla osób poruszających się na wózku została zainstalowana platforma przy schodowa prowadząca do drzwi głównych budynku. Na parterze budynku występują utrudnienia w komunikacji poziomej (schody prowadzące do Wydziału Geodezji). W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. 83-300 Kartuzy ul. 3 Maja 2, W budynku znajduje się Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Zdrowia, Bezpieczeństwa i Współpracy z Organizacjami pozarządowymi, Wydział Geodezji – Referat Ewidencji Gruntów i Budynków, Wydział Budownictwa – Referat Ds. Pozwoleń i Zgłoszeń Inwestycji Infrastrukturalnych, Konserwator Zabytków Powiatu Kartuskiego, Wydział Rozwoju,  Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych.  Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 6. 83-300 Kartuzy ul. Gdańska 26. W budynku znajduje się Wydział Komunikacji, Wydział Edukacji Kultury i Promocji. Dla osób poruszających się na wózku została zainstalowana platforma przy schodowa prowadząca do drzwi głównych budynku. Na parterze brak barier dla osób poruszających się na wózku. W Wydziale Komunikacji obniżona lada do obsługi osób na wózku. Do pozostałych kondygnacji budynku utrudniony dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. 83-330 Żukowo ul. Prusa 49. W budynku znajduje się Zamiejscowy Oddział Wydziału Komunikacji – kondygnacja +1. Wejście do budynku z poziomu gruntu. W budynku znajduje się winda. Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa -  winda). W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczą się w 5 lokalizacjach:

 1. 83-340 Sierakowice, ul. Piwna 23. W budynku znajduje się winda, przed obiektem znajduje się parking dla samochodów.
 2. 83-300 Kartuzy, ul 3 Maja 3/15. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na parterze budynku.
 3. 83-330 Żukowo, ul.3 Maja 9 B. W budynku znajduje się winda, przed obiektem znajduje się parking dla samochodów.
 4. 83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 20.Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieści się na parterze, przed budynkiem znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 5. 83-322 Stężyca, ul. Królewska 6. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieści się na parterze, przed budynkiem znajduje się parking
wyrażam zgodę

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.