A
A+
A++
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
client.blog.warrning
Ognisko ptasiej grypy - wprowadzone zakazy i nakazy
06.06.2023
Ognisko ptasiej grypy - wprowadzone zakazy i nakazy

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu kartuskiego wyznaczono STREFĘ OBJĘTĄ ZAKAŻENIEM, która na terenie gminy Kartuzy obejmuje miejscowości: Kiełpino, Mezowo, Kosy i Leszno, na terenie gminy Somonino miejscowości: Wyczechowo, Somonino, Goręczyno, Hopowo i na terenie gminy Żukowo miejscowość Glincz. Miejscowości te zostaną oznakowane tablicami ostrzegawczymi o treści „Uwaga! Wysoce zjadliwa grypa ptaków. Obszar zagrożony”.

 

W strefie objętej zakażeniem NAKAZUJE SIĘ:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami;

2) niezwłoczne zgłaszanie przypadków znalezienia martwych ptaków, usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

4) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;

5) posiadaczowi ptaków:

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących z wyłączeniem mieszkańców gospodarstwa,
b) oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa,
c) przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
d) stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu,
e) przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
f) niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności ptaków utrzymywanych w gospodarstwie
g) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków, Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kartuzach
h) zabezpieczenie wody przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami.

 

W strefie objętej zakażeniem ZAKAZUJE SIĘ:

 

1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj w strefie objętej zakażeniem, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach wyrazi zgodę na takie przemieszczanie, przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne, znajdujących się poza strefą objętą zakażeniem bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
4) transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach;
5) wysyłania, wywożenia i wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kartuzach;
6) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
7) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
8) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
9) organizowania polowań na ptaki łowne

10) zgłaszanie przypadków padnięć ptaków przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich.

 

Wyżej wymienione nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające w strefie objętej zakażeniem.

 

 

Wirus ptasiej grypy jest bardzo groźny dla drobiu i ptactwa dzikiego, ale nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Głównym rezerwuarem tego rodzaju wirusa jest dzikie ptactwo wodne. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach apeluje do mieszkańców o zgłaszanie zauważonych masowo padniętych ptaków. Z kolei hodowcy powinni informować o wszelkich zaobserwowanych objawach, mogących wskazywać na zarażenie wirusem grypy ptaków.

Ważnym sygnałem może być: zwiększona śmiertelność, apatia, znaczący spadek pobierania paszy i wody, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności, tzw. "lanie jaj" (jaja pozbawione skorup), objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów.

 

Zgłoszenia należy przekazywać natychmiast:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach (58) 681-10-15; piwkart@gdansk.wiw.gov.pl

wyrażam zgodę

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.